Sporttalent Josh Renkema

Geplaatst op

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport. Josh Renkema is de winnaar Sport Talent van het jaar 2014.